เวลาทำการ จ.-ศ. เวลา 9.00 - 18.00 น.

Hotline
:
089-020-5585
Office Hour
:
081-009-0656
9.00-18.00
:
02-967-5488
วิธีชำระเงิน
วิธีการชำระค่าบริการ
 

 

 
สิ่งที่ต้องเตรียมในการทำเว็บไซต์
 
          ในการจัดทำเว็บไซต์ เราจะต้องตั้งวัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซต์ เพื่อให้รู้ว่าเราจะสร้างเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร เป็นเว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเป็นเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ ตั้งกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาดูเว็บไซต์ เพื่อจัดทำเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาดูเว็บไซต์ ลูกค้าควรจัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นให้กับทางทีมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของลูกค้า สำหรับจัดทำข้อเสนอเชิงกลยุทธสำหรับเว็บไซต์ (Website Strategy) เช่น โลโก้บริษัท รูปภาพสินค้า โบรชัวร์หรือสื่อโฆษณาอื่น ๆ ที่เคยใช้งาน เหล่านี้จะช่วยให้ผู้ให้บริการวิเคราะห์กลยุทธได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเลือกรูปแบบในการออกแบบจัดทำให้เหมาะสมกับข้อมูลที่ลูกค้ามี

          สิ่งที่ไม่อาจมองข้ามอีกเรื่องหนึ่งคือ การจัดเตรียมข้อมูลจริงที่จะใช้ภายในเว็บไซต์ การเตรียมเนื้อหาข้อมูล หรือรูปภาพสำหรับตกแต่งเว็บไซต์ เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี สำหรับการเริ่มทำเว็บไซต์ ในส่วนของเนื้อหา อาจจะจัดเตรียมโดยพิมพ์ลงใน MS Word หรือใส่ใน Notepad เพื่อง่ายต่อการนำใส่เว็บไซต์ ควรมีกำหนดที่ชัดเจนในการนำส่งยังผู้ให้บริการจัดทำ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานที่ต่อเนื่องตลอดจนจบโครงการ บ่อยครั้งที่พบว่าลูกค้ายังคงค้างข้อมูลอยู่บางส่วนที่จะต้องรอ ทำให้การดำเนินงานต้องหยุดชะงักไป เมื่อต้องกลับมาเริ่มใหม่อาจจะทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง หรือคลาดเคลื่อนในแนวทางได้ ส่งผลให้งานล่าช้าออกไปไม่สามารถออนไลน์ใช้งานได้หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด เป็นส่วนเสียประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย

          ข้อมูลทางด้านเทคนิคอื่น ๆ ควรจัดเตรียมตั้งแต่เริ่มงาน คือ
Domainname ชื่อโดเมนเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสินค้าและบริการของเรา หากชื่อโดเมนจดจำได้ง่ายก็จะช่วยให้ลูกค้าจำเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีกับธุรกิจของคุณ ลักษณะของโดเมนที่ดีควรประกอบด้วย
1. ชื่อโดเมนควรสั้น ได้ใจความ จดจำง่าย
2. เป็นคำที่สะกดง่าย ในบางครั้งการเข้าเว็บไซต์ก็มาจากการบอกหรือการรับฟัง ถ้าโดเมนจดจำได้ง่าย และสะกดง่าย ก็ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง
3. หากเป็นบริษัทห้างร้าน ควรใช้ชื่อโดเมนเป็นชื่อเดียวกับบริษัท หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ
4. ชื่อเว็บไซต์ ควรสื่อถึงบริการ หรือจุดประสงค์ของเว็บไซต์ ค่ะ จะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
5. หากจำเป็นจะต้องตั้งชื่อโดเมนยาว ควรเป็นคำที่สะกดง่าย มีความหมาย สื่อถึงเว็บไซต์ได้ตรงตัวค่ะ
6. หลีกเลี่ยงการใช้ – (ขีดกลางหรือ Hyphen) การเข้าเว็บไซต์โดยใช้ขีดกลาง เป็นการเขียนโดเมนที่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากเวลาที่คนพูดถึงจะไม่นิยมพูดถึงขีดกลางด้วย
7. เติม S หรือไม่เติม S บางครั้งผู้ใช้อาจสับสนว่าชื่อโดเมนนั้นจะเติม S หรือไม่เติม S ดี แต่เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดควรจดทะเบียนไว้ทั้งสองแบบ เพื่อป้องกันลูกค้าเข้าใจผิด
8. หากจะใช้ชื่อที่ไม่มีความหมายตั้งชื่อเว็บไซต์ ขอให้เป็นคำที่จำง่าย สะดุดหู เพราะจะง่ายต่อการจดจำ และถ้าบริการของเว็บไซต์เป็นที่น่าพอใจของผู้เข้าชม ก็จะทำให้มีขาประจำของเว็บไซต์ได้ไม่ยากค่ะ
Hosting ในกรณีที่ทางลูกค้าดูแลเอง ควร ตรวจสอบดูว่า Domainname หรือ Hosting นั้นมี Username / Password สำหรับ Login เข้าไปจัดการแล้วหรือยังควรให้ผู้บริการเข้าไปตรวจสอบดู Feature ต่าง ๆ ของ Hosting ว่าพร้อมที่จะรองรับเว็บไซต์ที่จะจัดทำขึ้นใหม่หรือไม่ มีพื้นที่เพียงพอหรือไม่ เพื่อให้มีความพร้อมก่อนการจัดทำเว็บไซต์เสร็จสิ้น และไม่ต้องกลับมาเสียเวลาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกรณีที่ Hosting ไม่สามารถรองรับเว็บไซต์ใหม่ได้ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาระหว่างกันขึ้นมาได้

          สุดท้ายเป็นการสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์ ว่าต้องการจะสร้างเว็บไซต์ให้อยู่ในรูปแบบใด มีโครงสร้างด้านข้างฝั่งเดียว หรือเป็นเว็บไซต์ที่มีโครงสร้างทั้งซ้ายและขวา โครงสร้างแต่ละฝั่งต้องการจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรบ้าง บางเว็บไซต์ ใช้โครงสร้างด้านข้าง ในการแสดงกรอบสมัครสมาชิก แสดงปฏิทิน หรือใส่แบนเนอร์ต่าง ๆ รวมทั้งการวางโครงสร้างเว็บไซต์ ว่าต้องการจะให้แบนเนอร์ด้านบนของเว็บไซต์ แสดงรูปภาพอะไรบ้าง มีเมนูด้านบนเมนูอะไรบ้าง เป็นต้น

 
สิ่งที่ลูกค้าควรจะเตรียมให้กับทางทีมงาน
 

- ในส่วนของ Design เรื่องของโทนสี รูปแบบการวาง Layout ข้อมูล หรือเมนูที่ต้องการให้มี ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ต้องการ ( ถ้ามี )   รูปภาพของสินค้า หรือภาพที่เกี่ยวข้องที่ต้องการให้นำมาออกแบบ ( หรือจะให้ทางเราหาภาพที่เหมาะสมมาเป็นส่วนในการออกแบบให้ก็ได้ )

- ในส่วนของ Web Programming ระบบที่ต้องการ ทั้งในส่วนที่จะให้เก็บเป็นข้อมูลของผู้ดูแลระบบใว้ใช้ และแสดงผลให้บุคคลทั่วไปได้ดู   ความต้องการของระบบต่าง เช่น ระบบข่าวกิจกรรม ระบบ E - commerce ระบบ Gallery หรือแม้แต่ระบบที่มีความเฉพาะ   หากลูกค้าไม่แน่ใจในส่วนของระบบ สามารถสอบถามทางทีมงานเพื่อที่จะแนะนำระบบที่เหมาะสมกับธุรกิจองค์กรของลูกค้า

- ในส่วนของ Domain Name หรือ ชื่อ Url ที่ใช้สำหรับเข้าเว็บไซต์ เช่น www.napat-it.com เตรียมชื่อโดเมนที่ต้องการใว้

- ในส่วนของข้อมูล ( Data ) ข้อมูลต่างๆของบริษัท หรือข้อมูลที่พี่ต้องการเอามาแสดงในเว็บไซต์ เช่น เกี่ยวกับบริษัท ที่ตั้งบริษัท เป็นต้น

 
Copyright ©2011- 2012 Napat IT and Service Ltd., Part. All rights reserved.
Powered By : napat-it.com